Miền Nam: 0909407288/0902335041 Miền Bắc: 0909407287

Mạng Lưới SPRAYWAY

111_url.png

SINGAPORE OFFICE HQ

 • 1 Tampines North Drive 1, #04-12 T-Space, Singapore 528559
 • Điện thoại : +65-67443075   Fax : +65-67443075
 • Email : singapore@spraywaysingapore.com
 • Website : www.spraywaysingapore.com
 •   Xem bản đồ
111_United_States_Flag_icon.png

SPRAYWAY USA OFFICE

 • Sprayway, Inc.1005 S. Westgate Ave. Addison, IL 60101-4468
 • Điện thoại : 630-628-3000   Fax : 630-628-3000
 • Website : www.spraywayinc.com
 •   Xem bản đồ
111_China_Flag_icon.png

CHINA OFFICE

 • 12# 2b Zhuang Bishuiwan Pingshan Road Fengze District Quanzhou Fujian China
 • Điện thoại : +86-595-28221988   Fax : +86-595-28221988
 • Email : Witch@spraywaysingapore.com
 • Website : http://www.chinasprayway.com
 •   Xem bản đồ
Bangladesh.png

SPRAYWAY BANGLADESH OFFICE

 • 18/E Lake Circus Kalabagan, Envoy Tower Ltd (Level-12), West Panthapath, Dhaka-1205
 • Điện thoại : +880-2-9113935/9114730   Fax : +880-2-9113935/9114730
 • Email : mamum@update-bd.com
 • Website : www.spraywaybd.com
 • : Mr. Masum
 •   Xem bản đồ
download.png

SPRAYWAY CAMBODIA CENTER

 • No. 509 Sisowath Quay Corner Suramarit Blvd. Phnom Penh, Cambodia
 • Điện thoại : +855.23.218.253  
 • Email : sales@sprayway.com.kh
 • Website : www.sprayway.com.kh
 •   Xem bản đồ